Disclaimer en privacy verklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van je te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. BSI Breda respecteert de privacy van jou als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.werkenbijbsibreda.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
BSI Breda verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. BSI Breda verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de werving van nieuwe medewerkers,waarbij de persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. BSI Breda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van bovenstaand doeleind, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. BSI Breda treft voortdurend passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de
daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleind. Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij en in overleg met jou dit noodzakelijk wordt geacht. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt je e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid
De website www.werkenbijbsibreda.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die je computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens hoeft in te voeren. Om jou optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op je computer. Hierdoor kunnen wij je herkennen en informatie terug halen over je eerdere bezoek. Het profiel dat van je wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor je. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kun je alleen zelf doen aangezien deze op jouw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google
Via deze website www.werkenbijbsibreda.nl wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social Media
Op de website www.werkenbijbsibreda.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees je de privacyverklaring van diverse social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Jouw rechten
Je hebt het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan jezelf ofwel in opdracht van jezelf aan een andere partij. Ook heb je het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van je in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je van mening bent dat je persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als je bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van je persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar info@werkenbijbsibreda.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt. Je krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links
Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. BSI Breda kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. BSI Breda raadt de bezoeker aan om de privacy verklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van BSI Breda. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. BSI Breda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid.